Nasz projekt edukacji ekologicznej w formie konkursu ekologicznego pt “Mistrz Recyklingu” realizujemy w oparciu o nowe środki przekazu informacji czyli aplikacje w formie gier edukacyjnych.
Od 2011 roku tworzymy interaktywne pomoce dydaktyczno-informacyjne i bezpłatnie umieszczamy je w internecine. Opracowaliśmy już trzy ogólnodostępne aplikacje:
1. Pierwsza pt: „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dzieje się w nowoczesnej sortowni odpadów komunalnych. Gracz segreguje za pomocą najnowocześniejszych dostępnych technologii, pięć podstawowych grup surowców wtórnych z odpadów komunalnych ( metale żelazne, metale nieżelazne, odpady organiczne, papier i tekturę, szkło, odpady niebezpieczne, różne rodzaje tworzyw ( PET I PE).
2. Druga gra to aplikacja pt „Lider elektrorecyklingu” ucząca prawidłowego postępowania (segregowania) odpadów ZSEiE. pokazuje jak wygląda prawidłowy demontaż lodówki i zwraca uwagę na problem ochrony warstwy ozonowej: wpływu chłodziw na środowisko naturalne.
3. Uczymy prawidłowo segregować opakowania (w aplikacji Kultura segregacji)
4. W tym roku wdrażamy czwarty project nt oszczędności zasobów naturalnych poprzez recycling surowców wtórnych zawartych w elektroodpadach. Gracz wirtualnie poddaje recyklingowi 12 metali oszczędzając tym samym wydobycie surowców pierwotnych w 22 krajach na świecie.

From The Blog