Edukacja ekologiczna dla dzieci, dla rodziców, dla rodzin. Dla wszystkich.

W szkołach, podczas pikników, imprez integracyjnych.

Recykling, ochrona przyrody, zrównoważony rozwój.

Spytaj o aktualny program warsztatów Akademii Ekologii i Sztuki Chlorofil:

chlorofil@chlorofil.com.pl