Ten projekt realizujemy już od kilku lat, tworząc ciągle nowe scenariusze i nowe tematy dla coraz większej grupy odbiorców. Modułów jest kilka. Projekt jest żywy, stale rozwija się w oparciu o zasoby kreatywne Fundacji i jej przyjaciół.

Oto prezentacja modułu Sztuka Recyklingu i prace wykonane w odpadowych surowców wtórnych przez jej uczestników w 2017 roku: