W dniu 13 maja 2019 roku podczas agendy otwarcia Zielonego Tygodnia w Warszawie, po Konferencji „Od przepisu prawnego do czystego środowiska wokół mnie”, która odbyła się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, Komisarz Unii Europejskiej ds. Środowiska, Gospodarki Morskiej i Rybołóstwa, Karmenu Vella wręczył nagrodę dla Fundacji Chlorofil za organizację V Konkursu Ekologicznego Mistrz Recyklingu. A Pan Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik wręczył nagrodę dla najlepszego ekozespołu Mazowsza w V edycji konkursu Mistrz Recyklingu 2019

Najlepszym ekozespołem Mazowsza w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego Mistrz Recyklingu jest: Ekozespół: „Ekologicznie zakręceni” ze Szkoły Podstawowej im. Stanisława Moniuszki

w Łajskach k. Legionowa pod opieką pani Iwony Banaszek i Ewy Piotrowskiej, a  nagrodę otrzymuje za doskonały zapis pracy warsztatowej i jej efekty:

  • Za instalację artystyczną: Ryby mają głos! Przedstawiającą rybę zanieczyszczoną plastikowymi odpadami, niosącą transparenty z hasłami organizacji międzynarodowych o tym,  że jeśli nie zmienimy swoich zachowań i nadal będziemy produkować i wyrzucać do oceanu góry śmieci, to w 2050 roku może w nim być więcej odpadów niż ryb.
  • Za makietę wystawy z ciekawym portfolio informacji na temat znaczenia magnezu dla organizmów żywych i we współczesnej technice. W centralnym punkcie tej makiety jednym symbolem graficznym zdefiniowano rolę magnezu jako niezbędnego trybika w obiegu pierwiastków, bez którego nie byłoby nie tylko szkieletów nowoczesnych samochodów, ale także reakcji fotosyntezy czy aktywacji wielu enzymów w organizmie człowieka.
  • Za grę nt właściwych zachowań konsumenckich wg zasady 3R, w której uczestnik musi podjąć decyzję wybierając właściwą kartę oraz za makietę robota sprzątającego, wykonanego w technice upcyklingu z materiałów nadających się w 100% do recyklingu.

The best eco-team from Mazowsze in the 5th edition of the “Master of Recycling” National Ecological Contest

The best eco-team from Mazowsze in the 5th edition of the “Master of Recycling” National Ecological Contest is:

Eco-team: “Ekologicznie zakręceni” (Ecologically crazy) from the “Stanisław Moniuszko” Primary School at Łajski near Legionowo, supervised by Ms. Iwona Banaszek and Ms. Ewa Piotrowska – for an excellent record of activating workshop efforts and their results: artistic installation: “Ryby mają głos!” (Fish have a voice!) This installation presents a fish among plastic waste, carrying banners with slogans of international organizations saying that if we do not change our behaviours and continue to produce mountains of waste and throw them into the ocean, in 2050 there will be more waste than fish in it.

For a model of an exhibition with an interesting portfolio of information on the importance of magnesium for living organisms and its significance in the modern technology. In the focal point of this model, there is a single graphic symbol that defines the role of magnesium as a necessary cogwheel in the circulation of elements. Without it, the reaction of photosynthesis or activation of many enzymes in the human body would not be possible, but also there would be no frames of modern cars.

For a game about the right consumer behaviours according to the 3R rule, in which the participant has to make a decision by choosing the right playing card, as well for a model of a cleaning robot made in 100% of recyclable materials, using an upcycling technique.

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *