II edycja Międzypokoleniowego Teatru Cieni

II edycja Międzypokoleniowego Teatru Cieni

12.12 i 13.12 w Szkole Podstawowej nr 341 w Warszawie, zorganizujemy i przeprowadzimy dwa rodzaje zajęć dydaktycznych, międzypokoleniowych: Pierwsze będą to warsztaty edukacji ekologicznej na temat różnorodności biologicznej: fauny i flory w dwóch, spośród 12-tu rezerwatów należących lub graniczących z miastem: będą to "Łosiowe Błota" oraz "Ławice Kiełpińskie" - obydwa miejsca są ulubionymi kierunkami wycieczek mieszkańców Warszawy. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się m.in. jakie walory przyrodnicze posiada dolina Wisły i jej starorzecza, jakie motyle, płazy, gady, ryby w rzece, ptaki i ssaki możemy spotkać w mieście i na jego obrzeżach. Uczestnicy otrzymają po warsztatach…continue reading →
VI Edycja konkursu Mistrz Recyklingu

VI Edycja konkursu Mistrz Recyklingu

W tym roku rywalizują kreatorzy urządzeń przyszłości. Recykling jest naszym priorytetem. Dlatego w tym roku wejdziemy w rolę ekodesignerów i przyjrzymy się z bliska ekokoncepcji urządzeń technicznych. Co nadaje się do recyklingu w starym gracie na prąd lub baterie? Aby jak najwięcej wydobyć z niego cennych materiałów, trzeba dużo wiedzieć...a im więcej starych, zużytych urządzeń poddajemy recyklingowi, tym większa jest oszczędność zasobów i energii... Jak będzie wyglądał nasz świat w przyszłości, to zależy tylko od nas… 15.01.2020 rozpocznie się VI-ta edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt. Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” dla uczniów klas…continue reading →