Projekt otrzymał dofinansowanie m.st. Warszawy. W ramach tego nowatorskiego programu z elementami edukacji artystycznej i ekologicznej dzieci klas 1-6 szkół podstawowych uczestniczących w akcji Lato w mieście 2021 będą uczestnikami 33 warsztatów edukacyjno artystyczno-ekologicznych. Program poświęcony jest poznaniu wybranych gatunków fauny chronionej występujących w obrębie aglomeracji Warszawy, a także obszarów cennych przyrodniczo, znajdujących się w sąsiedztwie tej dużej aglomeracji. Projekt ułatwia zdobywanie informacji o ochronie rodzimego środowiska, gatunków znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły i miejsca zamieszkania, przekazuje ww wiedzę oparciu o nowoczesną metodę edukacji i twórczą formę warsztatów angażujących w pełni wrażliwość i chęć poznawczą dzieci, zapewniając im ponadto możliwość twórczej ekspresji w formie teatru cieni.
Nasze warsztaty są formą odkrywania mądrości przyrody w trakcie wspólnej zabawy o tematyce przyrodniczej. Każdy uczestnik ma możliwość wystąpienia po drugiej stronie podświetlanego ekranu, symbolicznej granicy pomiędzy światem realnym i światem wyobraźni.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *