Every Drop Matters! Erasmus+

W dniach 06-12.10.2023 Fundacja Chlorofil uczestniczyła w międzynarodowym projekcie Erasmus+ w Antalyi w Turcji pt: Każda kropla wody ma znaczenie”. Był to projekt na temat tego jakie są najważniejsze przyczyny zmian jakie obserwujemy w zasobach wody słodkiej na całym świecie, a także jakie działania są potrzebne aby podnosić świadomość społeczną w obliczu stresu wodnego i rosnącego z roku na rok ryzyka wystąpienia suszy. Jednym z celów tego projektu jest przygotowanie i prowadzenie międzynarodowej kampanii informacyjnej dla społeczeństw Europy na temat tego co możemy robić, by chronić i oszczędzać wodę, a także wspieranie w tym pracy organizacji pozarządowych. Podczas warsztatów zdobywaliśmy wiedzę na temat przyczyn i skutków zmian klimatu, których konsekwencją są nie tylko pożary, powodzie czy inne gwałtowne zjawiska naturalne, ale także zmniejszanie dostępnych zasobów wodnych we wszystkich krajach UE. Warsztaty były także okazją do porównań i przeglądu sposobów przeciwdziałania niedoborom wody w krajach uczestnikach projektu, a więc w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii, Grecji i we Włoszech.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *