START the change

START the change – to projekt Komisji Europejskiej
https://www.startthechange.eu/

Informacja prasowa o projekcie do pobrania w pdf:

SKARABEUSZ I CZTERY ŻYWIOŁY

W starożytnym Egipcie chrząszcz: skarabeusz był symbolem codziennie wstającego Słońca. Nasz skarabeusz jest nie tylko ilustracją destrukcyjnej działalności człowieka, który zmiótł z powierzchni Ziemi 60% wszystkich gatunków owadów – jest symbolem migrantów, obcych, których nie rozumiemy dziś, choć ich ucieczka przed zmianami klimatu jest wynikiem często naszego działania.

W ramach projektu odbędą się warsztaty na temat zrównoważonego rozwoju, zmian klimatycznych i sprawiedliwości klimatycznej dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych.

W TRAKCIE WARSZTATÓW POZNACIE MOC CZTERECH ŻYWIOŁÓW. Będziemy rozmawiać o emocjach i wartościach. Dowiecie się jak pokonywać ograniczenia i uprzedzenia oraz dlaczego warto to robić.

Żywioł: Ziemia. Żyjemy w epoce  technologicznej. Wpływ technologii na  społeczeństwo jest ogromny. Jednocześnie jest to epoka antropocenu – absolutnej dominacji natury przez człowieka. Ludzie potrzebują nowych technologii, ciągle kupują nowe urządzenia, a kupując je, nie zastanawiają się skąd pozyskano surowce do ich produkcji. Dostępność bogactw naturalnych na świecie zmniejsza się, ich znaczenie w produkcji dóbr technologicznych rośnie. Tymczasem sytuacja życiowa społeczności, które mieszkają w rejonie ich występowania najczęściej nie zmienia się. Wiemy, że zaledwie 1% spośród prawie 7 mld ludzi na świecie posiada 45 % światowego bogactwa. Najbiedniejsi stanowią 64 procent światowej populacji, ale posiadają mniej niż 2 % światowego bogactwa.

Żywioł: Powietrze. Wydobycie i spalanie paliw kopalnych, powoduje zmiany klimatu. W ciągu zaledwie 150 lat ludzkość spaliła połowę dostępnych zasobów ropy naftowej, głównie w postaci benzyny. Sektor transportu zależny od ropy naftowej w 97%. Jest coraz cieplej. W tym samym czasie, w ciągu ostatnich 150 lat straciliśmy połowę lodowców górskich oraz lodu w Arktyce. Pilne jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Żywioł: Ogień. Urbanizacja świata i uprzemysłowienie rolnictwa są ogromne. Jednocześnie jedna na siedem osób na Ziemi żyje w slumsach. Każdego roku 62 miliony ludzi wyjeżdża ze wsi do miast, w których  już mieszka połowa ludzkości. Zjawisko jest tak gwałtowne, że miasta stają się megamiastami z milionami mieszkańców. Masowa urbanizacja zasadniczo zmienia relacje między ludźmi i ich istotnymi zasobami (żywność, woda …), które nie są bezpośrednio dostępne w miastach. Rośnie liczba uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych przez konflikty zbrojne, katastrofy naturalne lub środowiskowe: w 2010 roku wynosiła ok. 44 mln osób, a w 2017 roku już prawie 70 mln osób.

Żywioł: Woda. Potrzebujemy co najmniej 1,5 litra wody dziennie by przeżyć. Słodkiej wody jest mało i występuje nierównomiernie. Ludzie mają jej pod dostatkiem w Islandii lub Kanadzie, ale w Ammanie, stolicy Jordanii, jest dostępna tylko 3 dni w tygodniu. Gdy jakiś kraj cierpi z powodu stresu wodnego, rolnictwo jest pierwszym sektorem dotkniętym problemem. Pojawia się głód. W rzeczywistości 70% świeżej wody zużywamy na świecie do nawadniania w rolnictwie.  Jednak jest to rolnictwo przede wszystkim przemysłowe, nie chroni ono zasobów Ziemi, ale konsekwentnie je niszczy.

CSO-LA/2017/388-169: a project co-financed by the European Commnission