START the change

POMOCE DYDAKTYCZNE W PROJEKCIE. Wszystkie opracowane materiały publikujemy na licencji CC-BY SA 3.0

START the change – to projekt Komisji Europejskiej
https://www.startthechange.eu/

Ekoprzemiany i ekokonflikty – To gra edukacyjna opracowana przez uczestników warsztatów, o tym jak każdy może ograniczać swój negatywny wpływ na cztery żywioły: ziemię, wodę, powietrze i ogień. Niektóre przemiany mogą się wydawac proste, inne wydają się mniej oczywiste, są takie, które ewidentnie sprawiają problem. Kolor czarny można zmienić na zielony, czerwony zaś sygnalizuje, że sprawa wymaga większej uwagi:


DO POBRANIA ZESTAW KART DO GRY
Gramy tak jak w Piotrusia lub memo. Trzeba znaleźć jak najwięcej par.

POWIETRZE, WODA, ZIEMIA, OGIEŃ…

W TRAKCIE WARSZTATÓW POZNAJEMY MOC CZTERECH ŻYWIOŁÓW.

PONIŻEJ ZESTAWY OBRAZÓW DO ANALIZY PODCZAS WARSZTATÓW KAŻDY Z ZESTAWÓW PREZENTUJE WYBRANE ZAGADNIENIA I PROBLEMY DOTYCZĄCE ANTROPOPRESJI.

Żywioł: Ziemia. Żyjemy w epoce  technologicznej. Wpływ technologii na  społeczeństwo jest ogromny. Jednocześnie jest to epoka antropocenu – absolutnej dominacji natury przez człowieka. Ludzie potrzebują nowych technologii, ciągle kupują nowe urządzenia, a kupując je, nie zastanawiają się skąd pozyskano surowce do ich produkcji. Dostępność bogactw naturalnych na świecie zmniejsza się, ich znaczenie w produkcji dóbr technologicznych rośnie. Tymczasem sytuacja życiowa społeczności, które mieszkają w rejonie ich występowania najczęściej nie zmienia się. Wiemy, że zaledwie 1% spośród prawie 7 mld ludzi na świecie posiada 45 % światowego bogactwa. Najbiedniejsi stanowią 64 procent światowej populacji, ale posiadają mniej niż 2 % światowego bogactwa.

Żywioł: Powietrze. Wydobycie i spalanie paliw kopalnych, powoduje zmiany klimatu. W ciągu zaledwie 150 lat ludzkość spaliła połowę dostępnych zasobów ropy naftowej, głównie w postaci benzyny. Sektor transportu zależny od ropy naftowej w 97%. Jest coraz cieplej. W tym samym czasie, w ciągu ostatnich 150 lat straciliśmy połowę lodowców górskich oraz lodu w Arktyce. Pilne jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Żywioł: Ogień. Urbanizacja świata i uprzemysłowienie rolnictwa są ogromne. Jednocześnie jedna na siedem osób na Ziemi żyje w slumsach. Każdego roku 62 miliony ludzi wyjeżdża ze wsi do miast, w których  już mieszka połowa ludzkości. Zjawisko jest tak gwałtowne, że miasta stają się megamiastami z milionami mieszkańców. Masowa urbanizacja zasadniczo zmienia relacje między ludźmi i ich istotnymi zasobami (żywność, woda …), które nie są bezpośrednio dostępne w miastach. Rośnie liczba uchodźców i osób wewnętrznie przesiedlonych przez konflikty zbrojne, katastrofy naturalne lub środowiskowe: w 2010 roku wynosiła ok. 44 mln osób, a w 2017 roku już prawie 70 mln osób.

Żywioł: Woda. Potrzebujemy co najmniej 1,5 litra wody dziennie by przeżyć. Słodkiej wody jest mało i występuje nierównomiernie. Ludzie mają jej pod dostatkiem w Islandii lub Kanadzie, ale w Ammanie, stolicy Jordanii, jest dostępna tylko 3 dni w tygodniu. Gdy jakiś kraj cierpi z powodu stresu wodnego, rolnictwo jest pierwszym sektorem dotkniętym problemem. Pojawia się głód. W rzeczywistości 70% świeżej wody zużywamy na świecie do nawadniania w rolnictwie.  Jednak jest to rolnictwo przede wszystkim przemysłowe, nie chroni ono zasobów Ziemi, ale konsekwentnie je niszczy.

CSO-LA/2017/388-169: a project co-financed by the European Commnission