Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Warsztaty ekologiczne o odpadach i recyklingu dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych powiatu gorlickiego, październik 2021

Tematem warsztatów jest życie produktu – od jego idei do odpadu i z powrotem. Projekt ma pomoc w tworzeniu świadomości społecznej o obowiązującym w UE programie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zadaniem uczestników jest zaprojektowanie gier edukacyjnych i plansz dydaktycznych o następujących zagadnieniach:

  1. Jak poradzić sobie ze śmieciami plastikowymi
  2. Co to jest Zasada 5R
  3. Jak projektować rzeczy tak, aby nadawały się do recyklingu

Ogromnym problemem współczesnego świata jest nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych i mineralnych. Można to zmieniać przechodząc na GOZ czyli gospodarkę obiegu zamkniętego: minimalizując ilość wytwarzanych odpadów zamykając cykle produkcji i zwiększając recykling.

Absolutnie niezbędna jest dzisiaj walka z przedmiotami jednorazowego użytku wykonanymi z tworzyw sztucznych. Szukamy alternatywnych rozwiązań.

Są trzy filary tego podejścia:

  1. Zabronić używania niektórych przedmiotów np. toreb jednorazowego użytku w swoim otoczeniu.
  2. Szukać innych alternatywnych rozwiązań, kupować hurtem lub wybierać opakowania ekologiczne – ten wybór zależy od nas ( np. eliminujemy ze swojego życia: kubki, talerze i sztućce wykonane z plastiku, pojemniki polistyrenowe do fast foodów, słomki, waciki itp. a zamiast tego stosujemy rozwiązania bardziej ekologiczne ),
    naprawiać, dawać “drugie życie” elektrosprzętom, ubraniom itp..
  3. Zwiększać recykling PET, PE, szkła, aluminium.

Ulotka do szkół:

A OTO NASZA SKRZYNKA NARZĘDZIOWA DO PRACY WARSZTATOWEJ: