warsztaty ekologiczne o odpadach i recyklingu dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych powiatu gorlickiego, wrzesień-październik 2021

Tematem będzie życie produktu – od jego idei do odpadu i z powrotem . Zamierzeniem jest pomoc w tworzeniu świadomości społecznej o obowiązującym w UE programie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Zadaniem uczestników będzie zaprojektowanie gier edukacyjnych i plansz dydaktycznych o następujących zagadnieniach:

 1. Jak poradzić sobie ze śmieciami plastikowymi
 2. Co to jest Zasada 5R
 3. Jak projektować rzeczy tak, aby nadawały się do recyklingu
  Efektem warsztatów będzie stworzenie projektu ścieżki edukacyjnej w przestrzeni szkoły w formie gry terenowej z wykorzystaniem kodów QR oraz tablic edukacyjnych : z jednej strony przygotowanych przez nas jako “pigułka wiedzy” z drugiej strony zaprojektowanych przez uczestników warsztatów jako ich aktywna praca podczas warsztatów. Warsztaty odbędą się w 10 szkołach podstawowych powiatu gorlickiego i skierowane będą do młodzieży klas 6-8
  szkół podstawowych. Warsztaty składają się z części teoretycznej ( 45 minut) i części praktycznej ( 45 minut) podczas części praktycznej uczestnicy muszą zaprojektować kartę zadań gry terenowej na terenie szkoły pt Co to jest GOZ. Kartę zadań przygotowują w oparciu o zaproponowane materiały dydaktyczne formie 3 plansz i swoją własną planszę przedstawiającą jak rozumieją problem odpadów. Do dyspozycji mają materiały z wygenerowanym kodem QR.

Ogromnym problemem współczesnego świata jest nadmierna eksploatacja zasobów naturalnych i mineralnych.
Można to zmieniać przechodząc na GOZ czyli gospodarkę obiegu zamkniętego, minimalizując ilość wytwarzanych odpadów zamykając cykle produkcji i zwiększając recykling. Stawiamy tezę, że społeczeństwa odrzucające ekologię i zrównoważony rozwój i stawiające je
poza swoją świadomością, mówiąc, że nie ma zmian klimatycznych ani utraty zasobów czy bioróżnorodności,

Walka z przedmiotami jednorazowego użytku jest dzisiaj niezbędna. Szukamy alternatywnych rozwiązań. Są trzy filary
tego podejścia:

 1. Zabronić używania niektórych przedmiotów np. toreb jednorazowego użytku w swoim otoczeniu.
 2. Szukać innych alternatywnych rozwiązań, kupować hurtem lub wybierać opakowania ekologiczne – ten wybór
  zależy od nas ( np. eliminujemy ze swojego życia: kubki, talerze i sztućce wykonane z plastiku, pojemniki
  polistyrenowe do fast foodów, słomki, waciki itp. a zamiast tego stosujemy rozwiązania bardziej ekologiczne ),
  naprawiać, dawać “drugie życie” elektrosprzętom, ubraniom itp..
 3. Zwiększać recykling PET, PE, szkła, aluminium itp..elektrosprzętu, ubrań, odpadów gabarytowych wyrzucanych na
  składowiska w ogromnej ilości.
  Podczas warsztatów ( 2 lekcje 45 minutowe) odbędą się w części teoretycznej: prezentacja filozofii Zero waste, a także kampanii edukacyjnej Komisji Europejskiej nt. zanieczyszczenia mórz i
  oceanów UN #BeatPlasticPollution, filmu o akumulacji mikroplastiku w organizmach morskich, które następnie
  zjadamy my sami – kupując te produkty w sklepach, i innych np.. filmu jaki zrealizowaliśmy w ubiegłym roku pt: Kto
  wymyślił plastik link: https://youtu.be/UQw6MBp3Zdk, a także innych opracowanych extra dla tego projektu wyboru
  źródeł informacyjnych zakodowanych pod kodami QR, w części praktycznej – aktywna praca koncepcyjna samych
  uczestników, bo ich zadaniem będzie stworzenie własnych tablic dydaktycznych ( praca w grupie podzielonej na
  mniejsze zespoły), które zilustrują sedno problemu odpadów ( tak jak to rozumieją uczestnicy, w czytelny i prosty sposób za pomocą obrazu i tekstu)

Materiały edukacyjne do projektu są aktualnie przygotowywane. Zapraszamy ok. 25.09.2021

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2021 roku pn. “EkoMałopolska”