O czym będzie nasz projekt?

Mamy świadomość konieczności przejścia od linearnego modelu produkcji i konsumpcji, opartego na przestarzałej zasadzie obfitości zasobów naturalnych, do nowego modelu dostosowanego do dzisiejszych wyzwań.

Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi rozwiązanie dla tych wyzwań,

Przejściu na GOZ towarzyszy kilka bardzo ważnych refleksji:

  1. Segreguj odpady i oddawaj surowce do recyklingu. Traktowanie odpadów jako zasobów jest ważnym krokiem ku GOZ. Recykling ma na celu wykorzystanie surowców z odpadów.
  2. Nie używaj plastiku jednorazowego – szukaj alternatywnych rozwiązań dla tworzyw sztucznych i nie używaj rzeczy jednorazowego użytku takich jak:  jednorazowe torby, talerze, sztućce, kubeczki czy słomki…
  3. Kupuj odpowiedzialnie i lokalnie. Bądź świadomy jakiego wyboru dokonujesz kupując konkretny przedmiot. Zastanów się czy sposób wyprodukowania tego przedmiotu był zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Kupuj jak najmniej opakowań. Staraj się kupować produkty lokalne, bo mają mniejszy ślad ekologiczny.
  4. Bądź zero waste. Korzystaj i naprawiaj jak najdłużej. Czy wiesz co to jest planowane starzenie się urządzeń? To taki sposób produkcji, który zakłada, że niedługo zakupione urządzenie się zepsuje i będziesz musiał wymienić je na nowe. Trzeba temu przeciwdziałać! W nowym modelu uważamy, że długie użytkowanie jest ważniejsze niż posiadanie. Zakup z drugiej ręki nie jest wstydem. W ten sposób chronimy zasoby naturalne!
  5. Nie marnuj żywności. Walka z marnotrawstwem jest naszym obowiązkiem. Kompostuj to czego nie zjesz. Zastanów się czy musisz jeść mięso. Przemysłowa hodowla zwierząt prowadzi do dewastacji środowiska i ogromnych zanieczyszczeń środowiska.

O tym i wielu innych eko sprawach opowiemy po ukraińsku podczas naszych trzech warsztatów dla dzieci klas 5-8 szkół podstawowych.

* W ramach realizacji tego projektu spełnione są wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określone w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić i odesłać zwrotnym e-mailem na adres: chlorofil@chlorofil.com.pl do 25.10.2022

Formularz edytowalny plik word: