O konkursie Mistrz Recyklingu i naszych interaktywnych  aplikacjach w edukacji ekologicznej

Odbiorcami projektu pod nazwą Mistrz Recyklingu są uczniowie klas 3-7 szkół podstawowych oraz nauczyciele prowadzący zajęcia o tematyce zrównoważonego rozwoju i recyklingu z 200 szkół w całej Polsce. W tym roku tematem nr 1 jest ochrona zasobów naturalnych.

Na nasze tegoroczne pytania konkursowe, można odpowiedzieć kręcąc film, nagrywając audycję, malując plakat, tworząc dzieło recykl-art, prezentację lub innym sposobem określonym w regulaminie. Oto one:

  1. Jakie surowce wtórne pochodzące z odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poddajemy recyklingowi? Podaj przykłady.
  2. Jakie zastosowania ma srebro we współczesnym świecie, w technice i elektronice?
  3. W jaki sposób oddzielamy metale żelazne i nieżelazne w nowoczesnej sortowni odpadów? Za pomocą jakiej techniki? Podaj przykłady przedmiotów wykonanych z metali nieżelaznych.
  4. Stwórz galerię przedmiotów z recyklingu z użyciem odpadowych surowców wtórnych takich jak m.in. tworzywa sztuczne, tektura czy metale oraz inne surowce wtórne. Mogą to być przedmioty pochodzące z recyklingu, makiety nowych wynalazków zabawek, przedmiotów użytkowych, a nawet pomocy dydaktycznych.
  5. W produkcji opakowań wielomateriałowych często wykorzystujemy aluminium. Oceń korzyści i straty jakie wynikają z jego zastosowania.

Od 2011 roku tworzymy interaktywne pomoce dydaktyczno-informacyjne w formie aplikacji, z których można korzystać do prowadzenia zajęć edukacyjnych w trakcie trwania konkursu. Są to interaktywne media przekazujące dzieciom wiedzę ekologiczną, ale ich zadaniem jest też rozbudzić motywację i chęć dalszego poszukiwania informacji.

  1. Pierwsza „apka”, Mistrz Recyklingu Maks, dzieje się w nowoczesnej sortowni odpadów komunalnych, gdzie gracz selekcjonuje za pomocą najnowocześniejszych dostępnych technologii, pięć podstawowych grup surowców ( metale żelazne, metale nieżelazne, odpady organiczne, papier i tekturę, szkło, odpady niebezpieczne, różne rodzaje tworzyw ( PET I PE)
  2. Druga „apka”, Lider elektrorecyklingu, to gra pokazująca jak przebiega prawidłowy demontaż lodówki – uczy segregowania ZSEiE, zwraca uwagę na problem ochrony warstwy ozonowej i wpływu chłodziw na środowisko naturalne.
  3. W aplikacji Kultura segregacji uczymy prawidłowo segregować odpady komunalne w naszym domu, sprawdzamy co nadaje się do recyklingu, a co nie i dlaczego.
  4. W tym roku wdrażamy czwartą aplikację nt oszczędności zasobów naturalnych poprzez recycling surowców wtórnych pod nazwą Liga Elektrorecyklingu. Dla tego projektu stworzyliśmy wirtualny skaner, prześwietlający przedmioty na prąd lub baterie w naszym otoczeniu: TV, smart fon, laptop itp. Narysowaliśmy mapę występowania 12 rud metali w 22 miejscach na świecie. Przykładowo po zebraniu 600 kg miedzi z demontażu przedmiotów codziennego użytku, można wybrać jedno z 3 miejsc wydobycia miedzi na świeci i zaoszczędzić tam, wirtualnie, jej wydobycie. Na dole ekranu grasuje potwór wysypiskowy, pożerający wszystkie te surowce wtórne, których nie zebrał gracz. Jeśli gracz upuści zbyt wiele surowców ( nie skieruje ich do recyklingu), tym samym dopuści do “wygaśnięcia” planety i zostaje wykluczony z gry.

From The Blog

Wyniki V edycji Konkursu Mistrz Recyklingu

wersja pdf: WYNIKI V EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU MISTRZ RECYKLINGU MAKS PORZĄDKUJE ODPADYPobierz WYNIKI V EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO…