OGÓLNOPOLSKI KONKURS EKOLOGICZNEGO MISTRZ RECYKLINGU i PRZYJACIELE 

kONKURS ORGANIZUJEMY OD 2014 ROKU.

Konkurs proponuje nauczycielom i ich uczniom aktywizujący sposób zdobywania wiedzy i korzystanie z nowoczesnych metod nauczania i uczenia się. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie odpowiedzi na jedno zadanie w jednej z form dopuszczonych regulaminowo a więc: w formie koncepcji gry planszowej, pracy plastycznej lub pracy multimedialnej mp3-mp4.
Udział w konkursie jest dla uczniów okazją rozwijania kompetencji kluczowych, eksperymentowania i doświadczania. Poprzez stwarzanie sytuacji do samodzielnego dochodzenia do wiedzy, uczniowie mogą czerpać zadowolenie ze swojej pracy, być może dlatego tak chętnie uczestniczą w naszym konkursie. Pod okiem swojego nauczyciela uczą się korzystania z różnych źródeł informacji, a tym samym rozwijają umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, tj. uczą się samodzielnie logować, korzystać z klawiatury, wykonują ćwiczenia w naszych konkursowych aplikacjach edukacyjnych, ćwiczą myślenie logiczne i przestrzenne, są świetnym sposobem na podnoszenie kompetencji matematyczno-przyrodniczych. Jedna z naszych konkursowych aplikacji edukacyjnych: Liga Elektrorecyklingu, została zauważona przez profesora informatyki Uniwersytetu w Ulm, prof. Franza Josefa Radermacher, szefa jury europejskiego dla Energy Globe Award 2018 i wyróżniona jako najlepszy projekt edukacji ekologicznej w Polsce w 2018 roku.
Kolejnym ważnym aspektem konkursu jest wzmacnianie współpracy w grupie: do konkursu to nauczyciel zgłasza co najmniej dwuosobowy ekozespół. Wspólna praca wymaga od członków podziału obowiązków, konsekwencji i odpowiedzialności.

Odbiorcami projektu pod nazwą Mistrz Recyklingu są uczniowie  szkół podstawowych oraz nauczyciele prowadzący zajęcia o tematyce zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska, ekologii i recyklingu ze szkół w całej Polsce.

Od 2011 roku tworzymy interaktywne pomoce dydaktyczno-informacyjne w formie aplikacji, z których można korzystać do prowadzenia zajęć edukacyjnych w trakcie trwania konkursu. Są to interaktywne media przekazujące dzieciom wiedzę ekologiczną, ale ich zadaniem jest też rozbudzić motywację i chęć dalszego poszukiwania informacji.

1. Pierwsza „apka”, Mistrz Recyklingu Maks, ma już 10 lat! Akcja dzieje się w nowoczesnej sortowni odpadów komunalnych, gdzie gracz selekcjonuje za pomocą najnowocześniejszych dostępnych technologii, pięć podstawowych grup surowców ( metale żelazne, metale nieżelazne, odpady organiczne, papier i tekturę, szkło, odpady niebezpieczne, różne rodzaje tworzyw ( PET I PE). Gra jest dostępna w technologii Flash, i w związku ze zmianami w internecie, od 2021 roku potrzebna jest zgoda użytkownika na jej uruchomienie.

2. Druga „apka”, Lider elektrorecyklingu, to gra pokazująca jak przebiega prawidłowy demontaż lodówki – uczy segregowania ZSEiE, zwraca uwagę na problem ochrony warstwy ozonowej i wpływu chłodziw na środowisko naturalne.

3. W IV edycji konkursu wdrożyliśmy czwartą aplikację nt oszczędności zasobów naturalnych poprzez recycling surowców wtórnych pod nazwą Liga Elektrorecyklingu. Dla tego projektu stworzyliśmy wirtualny skaner, prześwietlający przedmioty na prąd lub baterie w naszym otoczeniu: TV, smart fon, laptop itp. Narysowaliśmy mapę występowania 12 rud metali w 22 miejscach na świecie. Przykładowo po zebraniu 600 kg miedzi z demontażu przedmiotów codziennego użytku, można wybrać jedno z 3 miejsc wydobycia miedzi na świeci i zaoszczędzić tam, wirtualnie, jej wydobycie. Na dole ekranu grasuje potwór wysypiskowy, pożerający wszystkie te surowce wtórne, których nie zebrał gracz. Jeśli gracz upuści zbyt wiele surowców ( nie skieruje ich do recyklingu), tym samym dopuści do “wygaśnięcia” planety i zostaje wykluczony z gry.

5. W VII edycji Konkursu dostępna będzie nowa aplikacja “Przyjaciele Recyklingu“, nt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i opakowaniowych, surowców wtórnych przeznaczonych do recyklingu w tychże odpadach oraz odpowiedzialnych zakupów. Aplikacja podejmuje też temat prawidłowej postawy proekologicznej w codziennym życiu: gracz może zebrać kolekcję 10 kart cech, czy też atrybutów prawdziwego ekologa.

Ta aplikacja została szerzej omówiona w zakładce: Nasze gry edukacyjne.

Nauczyciele zgłaszający ekozespoły do konkursu otrzymują scenariusz 45 minutowych warsztatów edukacyjnych dotyczących tematyki zadania konkursowego.