Nowy termin zgłoszeń do konkursu Mistrz Recyklingu – 30.01.2019

Z uwagi na ferie trwające w kilku województwach, przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń do 30.01.2019

 

W regulaminie V edycji konkursu, mamy jedną bardzo ważną zmianę: odrębnie oceniamy prace dzieci z klas 3-4 i odrębnie w klasach 5-7.

Mamy dwie kategorie wiekowe uczestników i w każdej przyznamy po 3 nagrody dla najlepszych ekozespołów.

Regulamin V edycji konkursu:

REGULAMIN KONKURSU EKOLOGICZNEGO_MistrzRecyklingu 2018

Scenariusz warsztatu edukacyjnego:

Scenariusz 2019 (002)

Nasze tegoroczne pytania otwarte:

1. Wybierz 5 przedmiotów nadających się do recyklingu i wytłumacz jak będzie przebiegał ich recykling. Co powstanie w wyniku recyklingu?
2. Co to jest zasada 3R?
3. Dlaczego walczymy z plastikiem czyli tworzywami sztucznymi w morzach i oceanach?
4. Zaprojektuj postać nowoczesnego robota (np. do sprzątania, oczyszczania powietrza, pomocy w domu itp.), który po zakończeniu użytkowania będzie nadawać się do recyklingu. Jakich materiałów i surowców użyjesz? Dlaczego?
5. Jakie znaczenie ma magnez w organizmie człowieka, a jakie zastosowanie we współczesnej technice.

Pytania zamknięte w konkursie: 

Instrukcja II międzyszkolnej rozgrywki LIGA ELEKTRORECYKLINGU

Przypominamy: to nie jest zadanie obowiązkowe!