„Grodziskie Smoki” pod kierunkiem pani Agnieszki Gontarz ze Szkoły Podstawowej nr im. Szarych Szeregów, 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Ekozespół „Klasy 3B” pod kierunkiem pani Ewy Krupko ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. J. Korczaka, ul Marii Dąbrowskiej 10, 39-400 Tarnobrzeg

 

„Eko Team” pod kierunkiem pani Klaudii Prus-Tyrały i Ewy Bobrowskiej ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Imielinie.

 

Nagroda indywidualna za pracę w technice Recycl-art pt.: “Człowiek Współczesny” zrealizowaną przez Oliwię Matusiak i Tadeusza Berkowskiego z klasy Vc z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borzęcinie Dużym, ul Warszawska 697, 05-083 Borzęcin Duży