W tym roku postawiliśmy na ochronę bioróżnorodności i ekologiczne praktyki życia codziennego. Wszystkie 3 wyprawy Mistrzów miały na celu poznanie cennych zasobów przyrodniczych oraz m.in. dla gromadzenia genów rodzimych roślin niezbędnych do przeżycia człowieka w tzw. bankach genów. Dowiedzieliśmy się, że drugi co do wielkości bank genów i największy po berlińskim w Europie, znajduje się właśnie w Polsce. Mieliśmy możliwość zobaczenia jak przygotowuje się nasiona do przechowania dla przyszłych pokoleń w Ogrodzie Botanicznym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy.

Z kolei w Arboretum w Rogowie poznaliśmy ogród ginących roślin świata, opracowany wg wytycznych IUCN ( czyli Światowej Organizacji Ochrony Przyrody, która zarządza tzw, Czerwoną Księgą Gatunków Ginących i Zagrożonych. Największe kolekcje drzew klimatu umiarkowanego, alpinarium czy największe drzewa świata.

Podczas wizyty w Skansenie Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, zobaczyliśmy kilka tzw. proekologicznych praktyk związanych z dawnym, ekologicznym stylem życia na wsi, a dziś zaliczanych i będących inspiracją dla tzw. low technolgies solutions, a więc wytwarzania narzędzi, żywności czy tradycyjnego budowania obiektów bez użycia środków przemysłowych, energo- i materiałochłonnych.

Wszystkie trzy relacje znajdują się w linkach poniżej:

Wizyta w Ogrodzie Botanicznym w Bydgoszczy.

Artykuł dotyczący tej wizyty znajduje się poniżej w pliku pdf:

Wizyta w 100 letnim Arboretum w Rogowie

Artykuł dotyczący tej wizyty znajduje się poniżej w pliku pdf:

Wizyta w Skansenie Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

Partnerem Ogolnopolskiego Konkursu Mistrz Recyklingu i Przyjaciele jest: