W warsztatach uczestniczyły dzieci klas 1-6 szkół podstawowych z akcji Lato w mieście 2021. Przeprowadziliśmy 33 warsztaty edukacyjno artystyczno-ekologiczne w 17 placówkach objętych akcją Lato w mieście 2021 dla dzieci w wieku 1-6 klasy szkoły podstawowej, a także dzieci w jednej ze szkół specjalnych, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Rekrutacja odbywała się poprzez bezpośredni kontakt z koordynatorami akcji, w placówkach dziennego pobytu.

W części teoretycznej poziom przekazywanej wiedzy adaptowaliśmy do wieku i możliwości uczestników. W części praktycznej warsztatów każdy uczestnik miał możliwość wystąpienia po drugiej stronie podświetlanego ekranu teatru.

Wszystkie warsztaty miały następujący scenariusz:

1.           Najpierw przekazaliśmy wiedzę w konkretnym zakresie i metodą podającą, z wizualizacją chronionych gatunków roślin i zwierząt w oparciu o przygotowane wcześniej 5 tablic informacyjne w formacie B2, które ustawiamy w formie eskpozycji w sali warsztatowej. Animator omawiał każdy z wymienionych gatunków i pokazywał jak on wygląda na fotografiach umieszczonych obok opisów.

Rezultatem tej części warsztatów było przekazanie konkretnej wiedzy w ciekawej, syntetycznej formie pogadanki, krótkich tekstów i obrazów do wizualizacji.

2.           Następnie pracowaliśmy metodą warsztatową w małych grupach, z których każda przygotowała, krótką inscenizację na zadany temat. Rezultatem tej części warsztatów była integracja całej grupy i wspólne działanie w mniejszych zespołach, podział zadań, dialog i dyskusja nad możliwymi scenariuszami, wreszcie wybór formy, która pasuje wszystkim uczestnikom grupy.

3.           W części praktycznej warsztatów wycinaliśmy postacie teatru cieni z czarnego kartonu i prezentowaliśmy je na podświetlanym ekranie z improwizowaną muzyką wybraną ze zbioru utworów na licencji CC oraz lektorem ( lektorem był animator lub/i wybrani uczestnicy warsztatów). Powstały krótkie, spontaniczne inscenizacje w stylu sesji improwizacyjnej, których tematem i punktem wyjścia była wiedza ekologiczna otrzymana „w pigułce”: podana w syntetycznej formie przez animatora na początku spotkania.

Inscenizacje połączyliśmy w całość, w ustalonej przez animatora/reżysera kolejności i otrzymaliśmy zapis najciekawszych fragmentów naszych inscenizacji nt ochrony przyrody aglomeracji Warszawy w narracyjny sposób przybliżający jej bogactwo i różnorodność.

Szczególnie ważnym rezultatem było przekazanie wiedzy o naszej roli jako zarządcy i istniejących współzależności pomiędzy przyrodą chronioną a człowiekiem, co znalazło odzwierciedlenie w przygotowywanych przez dzieci inscenizacjach teatru cieni.