To miejsce spotkania nowoczesnych technik i tradycji sztuki europejskiej czerpiącej inspiracje ze świata przyrody, kultury Wschodu i Zachodu.

Każda praca twórcza rozpoczyna się od szkicu, zapisu pomysłu i przebiega przez kilka etapów aż do wykonania dzieła finalnego. Podczas zajęć wyzwalamy ekspresję twórczą eksperymentując z technikami artystycznymi takimi jak rysunek, malarstwo, kaligrafia, teatr cieni, sztuki graficzne, rzeźba w rozmaitych materiałach.  Najważniejszy jest pomysł twórcy: od niego zaczyna się realizacja dzieła. Nasze zajęcia uczą sprawności manualnej i zaradności. Rozbudzają wyobraźnię, uwrażliwiają i dają poczucie pewności we własne umiejętności, uczą też pokonywania słabości. To także warsztaty praktyczno-techniczne, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową, pamięć i koncentrację uwagi.

Na warsztatach Akademii Ekologii i Sztuki czujemy, że jesteśmy wspólnotą o podobnych wartościach.

Ten projekt realizujemy już od kilku lat, tworząc ciągle nowe scenariusze i nowe tematy dla coraz większej grupy odbiorców. Modułów jest kilka. Projekt jest żywy, stale rozwija się w oparciu o zasoby kreatywne Fundacji i jej przyjaciół.

Zapoznaj się z propozycją spotkań w 2019 roku: