Realizujemy projekty aktywnej edukacji ekologicznej. W Beskidzie Niskim powstał projekt: Tropienie w terenie? Po co nam monitoring przyrodniczy. Sesje badawcze dla społeczności lokalnej. Zrealizowaliśmy też społeczny raport ochrony przyrody i debatę pokazującą nowoczesne narzędzia monitoringu oraz zapisywania danych przyrodniczych. Bardzo interesujemy się nurtem partycypacyjnej nauki, opracowujemy publikacje z których mogą korzystać rodzice z dziećmi, aby lepiej poznawać otaczającą przyrodę.