Ecological field workshops and educational path “The natural richness of the Ropczańska Valley”

The Ropczańska Valley is located in the vicinity of the spa town of Wysowa Zdrój, which is rich in thermal waters and provides well-developed logistic infrastructure.

An introduction featuring an educational brochure and a slide show dedicated to the biodiversity loss due to climate change. This will be followed by an ecological guided tour to the Beskid Niski aimed at raising awareness of the environmental values of this part of the Polish Carpathians. The aim of the workshops is to develop observation skills, educate about environmental indicators and raise awareness of the role of humans as environmental stewards.

 1. Stop 1. Old habitat

Species:

Fauna: Amphibians and reptiles: viviparous lizard, common European viper, common toad

Flora: natural herbs: field horsetail, St. John’s wort, wild mint

Birds: Tits, nutcracker, goldfinches, corncrake

Flora: stemless carline thistle

 • Stop 2. Plume thistle meadow wetland?

Species:

flora: moorland spotted orchid?

Fauna: Old World swallowtail

 • Stop 3 Mountain stream:

Geology: Carpathian flysch rocks

Species: fire salamander

 • Stop 4. On the edge of the Carpathian Forest,

Flora: fir forest, Carpathian beech forest

Fauna: wolf, raven, raccoon, lesser spotted eagle, deer

 • Stop 5 forest clearing

Species: hazel grouse, yellow-bellied toad

 • Stop 6. Mountain pass

Species: red-backed shrike, ring ouzel, Eurasian skylark

 • Stop 7 Meadow

Insects: butterflies, grasshoppers and crickets, bees and bumblebees, beetles: Alpine longhorn beetle

Overview map.

Terenowe warsztaty ekologiczne i ścieżka edukacyjnej „Bogactwo przyrodnicze Doliny Ropczańskiej”

Dolina Ropczańska znajduje się w sąsiedztwie uzdrowiska Wysowa Zdrój z wodami termalnymi i dobrym zapleczem logistycznym.

Wstęp z broszurą edukacyjną i pokazem slajdów nt utraty bioróżnorodności w wyniku zmian klimatu. a następnie wyprawa ekologiczna w Beskid Niski z przewodnikiem, w celu przekazania wiedzy nt wartości przyrodniczych tej części Karpat Polskich. Warsztaty kształtują umiejętność obserwacji, przekazują wiedzę nt wskaźników czystości środowiska, uświadamiają rolę człowieka jako zarządcy.

 1. Przystanek 1. Stare siedlisko

Gatunki:

Fauna: Płazy i gady: jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata, ropucha szara

Flora: naturalne zioła: skrzyp polny, dziurawiec pospolity, mięta pospolita

Ptaki: Sikory, orzechówka, szczygły, derkacz

Flora: dziewięćsił bezłodygowy

 • Przystanek 2. Podmokła łąka ostrożeniowa

Gatunki:

flora: kukułka plamista z rodziny storczykowatych

Fauna: Motyl Paź Królowej

 • Przystanek 3 Strumień górski:

Geologia: skały fliszu karpackiego

Gatunki: salamandra plamista

 • Przystanek 4. Na skraju Puszczy Karpackiej,

Flora: las jodłowy, buczyna karpacka

Fauna: wilk, kruk, jenot, orlik krzykliwy, jeleń

 • Przystanek 5 śródleśna polana

Gatunki: Jarząbek, kumak górski

 • Przystanek 6. Przełęcz górska

Gatunki: dzierzba gąsiorek, drozd obroźny, skowronek polny

 • Przystanek 7  Łąka

Owady: motyle, koniki polne i pasikoniki, pszczoły i trzmiele, chrząszcze: nadobnica alpejska