Nasz projekt jest o tym jak badamy przyrodę, jest wstępem do monitoringu przyrodniczego dla dzieci szkół podstawowych. Uczestnicy poznają narzędzia badania przyrody takie jak lornetka, lupa, czerpak herpetologiczny, siatka na owady, lornetki oraz karty jednorazowych obserwacji przyrody, notatnik przyrodnika oraz aplikacje internetowe, w których każdy może zapisać swoje obserwacje terenowe. Dowiemy się też dlaczego monitoring przyrodniczy jest ważny.

Nasz obszar badawczy należy do sieci Natura 2000 i oznaczony jest symbolami PLB 80002 Beskid Niski.

W ramach projektu odbędą się sesje warsztatowe podczas których poznamy bioróżnorodność badanego obszaru, sposoby zbierania danych i pracy w terenie, a rezultaty naszych obserwacji zgłosimy do systemów gromadzenia danych o środowisku dla specjalistów. Wykaz zgłoszonych gatunków opublikujemy na stronie internetowej.

Istotnym elementem projektu będzie społeczny raport ochrony przyrody czyli otwarte podsumowanie projektu z udziałem społeczności lokalnej.

Nasze obserwacje zostaną opisane w broszurze edukacyjnej dla mieszkańców oraz coraz liczniej przybywających tu turystów.

Prezentacja przebiegu projektu w wersji pdf:

Informacja prasowa: 21.06.2022:

Publikacja edukacji ekologicznej nt projektu do pobrania: