EKOLOGICZNIE ZNACZY OSZCZĘDNIE

Oszczędność surowców i materiałów oraz ich powtórne wykorzystanie i recykling to temat przewodni VIII edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego pt Mistrz Recyklingu i Przyjaciele, który wystartuje 15.01.2022. Jeśli znasz działania, które każdy może wykonywać na co dzień, przyjmując nowe, bardziej ekologiczne i mniej konsumpcyjne nawyki, to ten konkurs jest dla Ciebie! Wystarczy kilka prostych i przejrzystych pomysłów na rzeczywistość by być bardziej eko, podziel się nimi!

Organizatorem Konkursu jest Fundacja Chlorofil, a partnerami merytorycznymi są ELECTRO – SYSTEM Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz EKO-PUNKT Organizacja Odzysku Opakowań. VIII edycja konkursu otrzymała patronaty honorowe: Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratorów Oświaty: Mazowieckiego, Pomorskiego i Śląskiego.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas 4-6 szkół podstawowych. Każdy zgłoszony ekozespół wykonuje dwa zadania konkursowe: pierwszym jest film do mediów społecznościowych nt znaczenia recyklingu zużytego sprzętu AGD-RTV. Drugim zadaniem jest projekt gry planszowej nt selektywnej zbiórki oraz recyklingu odpadów opakowaniowych.

Warto podjąć to wyzwanie i zgłosić się do rywalizacji zespołowej: członkowie najlepszego ekozespołu; tego, który otrzyma najwyższą punktację jury i wykona najlepszą grę planszową nt. recyklingu opakowań, a także członkowie tego ekozespołu, który wykona najlepszy film o recyklingu elektroodpadów otrzymują w nagrody w formie półdniowego wyjazdu studialnego związanego

z ochroną środowiska.

Ponadto w terminie 15.01.2022 – 30.03.2022 odbędzie się V wirtualna Liga Recyklingu, rozgrywka internetowa na punkty w dwóch aplikacjach edukacyjnych: Liga Elektrorecyklingu i Przyjaciele Recyklingu.

Mamy w tym roku atrakcyjne nagrody rzeczowe dla członków ekozespołów z największą ilością punktów indywidualnie: nasi zwycięzcy otrzymają tablety do nauki. W tym roku po raz pierwszy przyznamy też nagrody dla dwóch najlepszych placówek edukacyjnych w formie najbardziej  potrzebnych pomocy dydaktycznych.

Konkurs promuje edukację ekologiczną oraz doskonali kompetencje kluczowe takie jak korzystanie z technologii informatycznych czy aplikacji internetowych przekazujących wiedzę ekologiczną, nt. postaw i wzorów ekologicznego postępowania, a także recyklingu surowców naturalnych wykorzystywanych do produkcji nowych technologii.

Odpowiedzi na zadania konkursowe trzeba też świetnie zaprezentować, bo kryteriami oceny będzie nie tylko wiedza uczestników, ale oryginalność w podjęciu tematu czy staranność wykonania zadania. Uczniowie będą pracować w małych zespołach, ucząc się współpracy w grupie, co jest ważnym elementem wychowania.

Materiały edukacyjne:

Scenariusz warsztatów edukacyjnych dla klas 4-6