Warsztaty zorganizowano w placówkach oświatowych 10-ciu dzielnic m.ST Warszawy dla właścicieli ogródków przydomowych. Celem była prezentacja podstawowych czynności kompostowania. Podczas warsztatów uczestnicy zobaczyli jak wygląda gotowy kompost i jak należy tworzyć kompost – jak prowadzić proces, aby nie był on uciążliwy zapachowo, czego unikać, a także w jakich proporcjach przygotować mieszankę kompostową, tak aby procesy kompostowania zachodziły prawidłowo. Można było dowiedzieć się jak długo przebiega proces, jak go kontrolować i kiedy kompost nadaje się do użytku.