2017

III edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady odbyła się  w roku szkolnym 2016/17 pod honorowym patronatem Panów  Marszałków;

województwa mazowieckiego,

województwa małopolskiego,

województwa wielkopolskiego

województwa kujawsko-pomorskiego

województwa podlaskiego

województwa podkarpackiego

województwa świętokrzyskiego

województwa lubelskiego

W konkursie wzięło udział ponad 3000 dzieci ze 147 placówek w całej Polsce. Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszone ekozespoły, wzięły udział w jednym, trwającym co najmniej 45 minut warsztacie edukacji ekologicznej zorganizowanym przez swojego promotora / nauczyciela. Podczas tego warsztatu rozwiązały 3 aplikacje nt odzysku i recyklingu surowców w odpadach w tym opakowaniowych  oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego (z aplikacji można korzystać zarówno na dużych tablicach multimedialnych jak i na smartfonach, laptopach  oraz stacjonarnych PC), rozwiązały  10 konkursowych pytań zamkniętych, otrzymały informację o pytaniach otwartych, sposobach i terminach ich realizacji. Każdy ekozespoł wspólnie odpowiedział na 5 pytań otwartych do 30.03.2017 roku. Prace ekozespołów zostały przesłane wraz z formatką zgłoszenia elektroniczniego lub pocztą zwykłą do oceny jury. Jury oceniło nadesłane prace oraz przyznało nagrody i wyróżnienia.

Nagrodą główną dla najlepszego ekozespołu była jednodniowa wizyta studialna w Biebrzańskim Parku Narodowym. Jury przyznało ponadto dwóm ekozespołom dwa wyjazdy studialne do instalacji recyklingu tworzyw PET w Bielsku-Białej oraz sortowni odpadów komunalnych w Warszawie.

Zrealizowano dwie akcje ekologiczne z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi 2017 pod hasłem ochrony bioróżnorodności z udziałem ok. 1000 dzieci, nauczycieli i opiekunów.

W dwóch placówkach edukacyjnych: w Szkole Podstawowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi przy ul. Bohdanowicza 4, 93-552 Łódź, oraz w Zespole Szkolno – Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi im. Zygmunta Padlewskiego Szkolna 5, 05-085 Kampinos, woj. mazowieckie,  odbyły się dwie akcje ekologiczne. W programie akcji miały miejsce prelekcje ekologiczne wraz z wystawą pięknych posterów Yanna Arthusa Bertrand i projekcją filmu pt.:  „Home”. Podczas happeningu namalowaliśmy wspólnie z dziećmi wielkoformatowe malowidła w cyklu tematycznym złożonym z czterech wielkich tematów ochrony bioróżnorodności: ochrona fauny lądowej, flory, awifauny i gatunków ryb słodkowodnych występującej w biomach umiarkowanej strefy klimatycznej. Happeningowi towarzyszyła zbiórka elektrogratów. Specjalnymi gośćmi zaproszonymi do Kampinosu były dzieci ze Szkoły  Podstawowej im. bł. ks. J. Popiełuszki z Ciesiel w Krasocinie, na terenie województwa Świętokrzyskiego. Dzieci wzięły udział w akcji ekologicznej a następnie w drugiej części imprezy odbyła się w  prezentacja Centrum Edukacji w Izabelinie. Uczniowie zwiedzali stałą ekspozycje pt. „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”.

Wiosną i jesienią br odbyła się kampania edukacji ekologicznej w Warszawie dla dzielnicy Targówek m.st Warszawy pt: Czyste Niebo! Mówimy dość zanieczyszczeniom POWIETRZA!

W kampanii korzystaliśmy z materiałów własnych oraz z materiałów informacyjnych i edukacyjnych Polskiego Alarmu Smogowego oraz projektów: Oddychaj Warszawo oraz Warszawa walczy ze smogiem. W ramach kampanii odbyły się warsztaty edukacyjne w szkołach i przedszkolach warszawskich.

W sierpniu -11-13.08.2017- zrealizowaliśmy w Ochotnicy Górnej na terenie województwa małopolskiego II edycję biegu wegańskiego pod nazwą: Gorce Ultra-Trail® – bieg przez najpiękniejsze zakątki Gorców… i najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego – Mogielicę.

Organizatorem wydarzenia była Gmina Ochotnica Dolna i Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej, woj. małopolskie. W projekcie otrzymaliśmy dotacje w wysokości 10 000 zł za projekt złożony w ramach uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego we współpracy ze współorganizatorem technicznym i partnerem wydarzenia:  Run Vegan! W ramach wydarzenia odbyła się akcja sprzątania szlaków górskich, w szczególności na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego, będąca częścią inicjatywy Zabiegam o czystą Polskę.

We wrześniu 2017 roku braliśmy udział w Festynie Naukowym w Jabłonnej. Jest to cykliczna impreza organizowana przez Urząd Miasta i Gminy w Jabłonnej. Przygotowano tablicę edukacyjną o tym jak wygląda nowoczesna sortownia odpadów komunalnych oraz warsztaty recyklingu starych T-shirtów i konkurs ekologiczny na najpiękniejszą koszulkę z hasłem proekologicznym.

24 września br współpracowano z Urzędem Dzielnicy Bemowo przy realizacji pikniku ekologicznego dla mieszkańców dzielnicy: wraz z innymi bemowskimi organizacjami pozarządowymi zapewniliśmy atrakcje dla całej rodziny! W programie był m.in.: spektakl dla dzieci „Wisła Prysła”, nasze warsztaty lepienia z masy papierowej żab i płazów Polski, warsztaty małego pszczelarza, warsztaty „Domowe kosmetyki” wspólne sadzenie drzew i cebulek kwiatów, dmuchańce dla dzieci, konkurencje sportowe, budowanie z klocków LEGO, wykonywanie z drewna domków-karmników, pokaz kulinarny, targi żywności, konsultacje z lekarzami z kliniki weterynaryjnej…. i wiele innych!

Opracowaliśmy koncepcję oraz wykonaliśmy testy i wdrożyliśmy nową aplikację edukacji ekologicznej na smartfomy oraz urządzenia stacjonarne pt. Liga Elektrorecyklingu. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple Store Fundacji Chlorofil.

Korzystamy z technologii dzięki której szybko, w paru obrazach, pokonując w prosty sposób kilka etapów gry, uczestnicy odkrywają jak ważne jest nasze proekologiczne zachowanie, jak w prosty sposób możemy przyczynić się do odzysku i recyklingu surowców. Dzisiaj świat wirtualny i rzeczywisty są ze sobą bardzo silnie powiązane i przenikają się. Gest wykonany w przestrzeni wirtualnej liczy się, bo idzie za nim wzrost świadomości ekologicznej i wzrost wiedzy.

W 2017 roku kontynuowaliśmy projekt pt:  Akademia Ekologii i sztuki dla dzieci. Pracownia Ekologii i Sztuki Chlorofil przeprowadziła tak jak w roku ubiegłym cykle warsztatów artystyczno-ekologicznych pt Zimowa, Wiosenna, Letnia i Jesienna Akademia Ekologii i Sztuki. W zajęciach w akademii rozwijających zdolności manualne, wiedzę ekologiczną oraz wyobraźnię i wrażliwość na przyrodę wzięło udział ok. 2000 dzieci. Program edukacyjny Akademii Ekologii i Sztuki obejmuje zagadnienia ochrony przyrody i ekologii chronionych gatunków fauny i flory w Polsce, wiedzę NT recyklingu, wiedze NT inspiracji przyrodą w kulturze i sztuce, wiedzę na temat zmian klimatu i in..

2016

Odbyła się III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt “Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. W ramach konkursu zrealizowaliśmy kolejną, trzecią aplikację edukacyjną pt. Kultura Segregacji” i umieściliśmy bezpłatnie na stronie internetowej konkursu.

Realizujemy projekty terenowych warsztatów edukacji ekologicznej oraz Akademię Ekologii i Sztuki – cykl warsztatów ekologiczno-artystycznych w szkołach i przedszkolach.

2015

1. Zostaliśmy zaproszeni przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy do udziału w Finale Warszawskich Dni Recyklingu 26.04.2015 roku na pl. Defilad w Warszawie. Celem wydarzenia było rozpowszechnianie zachowań przyjaznych środowisku poprzez działania edukacyjne i informacyjne dotyczące zasad gospodarowania odpadami i recyklingu, a także promowanie wśród mieszkańców Warszawy proekologicznych postaw.
2. Współpracowaliśmy z Urzędem Dzielnicy Targówek miasta stołecznego Warszawy przy realizacji następujących zadań:
Dzielnicowy Program Edukacji Ekologicznej na Targówku
Pikniki Edukacji Ekologicznej Targówek w czerwcu oraz we wrześniu 2015 roku.
Koszt realizacji tych projektów wyniósł 15 070 zł. W ramach projektu opracowano i zrealizowane scenariusze ponad 15 warsztatów edukacji ekologicznej w placówkach edukacji na terenie dzielnicy oraz dla mieszkańców dzielnicy.
3. Zrealizowano ciekawy projekt edukacji ekologicznej w obiekcie rekreacyjnym w Julinku należącym do ZPR Express sp. Z o.o. i znajdującym się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. W pięknie odrestaurowanych budynkach przedwojennych aren cyrkowych odbył się cykl warsztatów ekologicznych dla odwiedzających a także warsztaty terenowe nt ochrony przyrody na pobliskich ścieżkach edukacyjnych. Koszt projektu wyniósł 4444 zł,
4. Otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze środków polskiej pomocy rozwojowej. RP na projekty z zakresu edukacji globalnej: regranting EG 2015 27 w kwocie 9000 zł z organizacji: Fundacja Edukacja dla Demokracji. Był to projekt pt.: Teatr Cieni: Zimno! Gorąco! Opowieści o zmianach klimatu. Projekt był skierowany do społeczności dwóch miejscowości poniżej 150 000 mieszkańców na Mazowszu w powiecie nowodworskim i sochaczewskim . W ramach projektu odbyły się warsztaty edukacji globalnej na rzecz zrównoważonego rozwoju dla dzieci w lokalnych szkołach podstawowych w Leoncinie i w Młodzieszynie oraz dwie inscenizacje teatru cieni w ramach obchodów tygodnia edukacji globalnej: TEG 2015.
5. FUNDACJA POZA HORYZONT z Warszawy przyznała nam 10 000,00 dotacji w projekcie Regranting Wisła Umowa 3/2015, ze środków Centrum Komunikacji Społecznej miasta stołecznego Warszawy. W ramach projektu odbyło się sprzątanie odpadów z nadwiślańskich bulwarów stolicy, warsztaty edukacji ekologicznej dla najmłodszych uczestników oraz bieg wegański we współpracy z organizacją RUN WEGAN, wydrukowane zostały także materiały informacyjne dla mieszkańców nt znaczenia prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Projekty partnerskie
W ramach projektów partnerskich najważniejszym przedsięwzięciem była organizacja i koordynacja II edycji ogólnopolskiego konkursu edukacji ekologicznej Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady pod patronatem honorowym Ministerstwa Środowiska RP oraz Marszałków województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego oraz Pani Prezydent miasta Łodzi.
Konkurs miał zasięg ogólnopolski, skierowany był do uczniów klas 3-6 szkół podstawowych, wzięło w nim udział bezpośrednio ponad 1200 uczniów ze 130 placówek z całego kraju.
Konkurs odbywał się w roku szkolnym 2015/16 od września 2015 do czerwca 2016. W 2015 roku budżet projektu w 2015 roku wyniósł: 12 050 zł. W ramach budżetu wykonano aplikację internetową na urządzenia stacjonarne oraz mobilne w systemie android pt Lider Elektrorecyklingu. Partnerem merytorycznym II edycji konkursu była organizacja zobowiązana ustawowo do prowadzenia działań edukacji ekologicznej i publicznych kampanii edukacyjnych: Elektro-system Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A z siedzibą w Błoniu, woj. mazowieckie.
W konkursie i towarzyszącej mu kampanii edukacji ekologicznej wykorzystano następujące narzędzia
edukacji ekologicznej:
• Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady- aplikacja w technologii Flash na urządzenia stacjonarne Podczas gry uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami segregowania odpadów w nowoczesnej sortowni: Gra prezentuje pięć etapów sortowania odpadów komunalnych z wykorzystaniem najlepszych dostępnych technologii ( BAT). Odzyskujemy surowce zawarte w 21 przedmiotach codziennego użytku. wyselekcjonowane zostaną: odpady niebezpieczne, metale żelazne i nieżelazne, papier i tektura oraz tworzywa sztuczne, przede wszystkim PET.
• Aplikacja Lider Elektrorecyklingu na urządzenia stacjonarne i mobilne w systemie android

Uczestnicy uczą się podczas gry:
• Co to są odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
• Gdzie powinny trafić w wyniku selektywnej zbiórki
• Jak przebiega demontaż przykładowego przedmiotu w
profesjonalnym zakładzie demontażu odpadów zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.
Na początku aplikacji znajdują się treści edukacyjne nt znaczenia selektywnej zbiórki odpadów ZSEiE
Podczas pierwszego etapu gry, gracz identyfikuje sprzęt elektryczny i elektroniczny w codziennym życiu. Po identyfikacji sprzętu EiE, trzeba rozwiązać pierwszy quiz oraz przeczytać ważną informację
dotyczącą odzysku i recyklingu.
W II etapie gry gracz kieruje stare niepotrzebne sprzęty zagracające piwnicę do właściwych pojemników selektywnej zbiórki, odpady ZSEiE kierowane są odrębnie. Po drugim etapie trzeba rozwiązać kolejny quiz złożony z dwóch pytań oraz ważną informację dla użytkowników sprzętu EiE. Kolejny, najciekawszy z punktu widzenia użytkowników etap gry to demontaż odpadu: tutaj starej lodówki w zakładzie demontażu sprzętu EiE. Podczas demontażu urządzenia, gracz napotyka problem do rozwiązania: jest nim usunięcie szkodliwego gazu chłodniczego. Dopiero wtedy można dokończyć demontażu i skierować obudowę do urządzenia rozdrabniającego.

Informacje nt przebiegu konkursu, a także: wszystkie dokumenty konkursowe, pytania konkursowe, scenariusz warsztatów edukacji ekologicznej realizowany w oparciu o aplikacje konkursowe flash
zostały przekazane do: bazy ogólnopolskiej szkół podstawowych, Urzędów Marszałkowskich województw, które objeły patronatem honorowym nasza inicjatywę, imiennie do bazy danych edukatorów Fundacji Chlorofil. Informacje te zostały podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Fundacji Chlorofil oraz fun page na facebook. Aplikacja jest dostępna w gogle play bezpłatnie dla celów edukacyjnych całego społeczeństwa.

6. W grudniu 2015 roku rozpoczęto dwuletni projekt współpracy przy publicznej kampanii edukacji ekologicznej Kultura Segregacji we współpracy z Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

7. Kontynuowano jak w latach ubiegłych autorski program edukacji ekologicznej Chlorofil, w ramach cyklu spotkań Akademii Ekologii i Sztuki Chlorofil w czterech odsłonach, dla każdej pory roku: wiosna, lato, jesień, zima. Z warsztatów korzystały placówki edukacji podstawowej województwa mazowieckiego oraz miasta stołecznego Warszawy.

2014
Odbyły się warsztaty z inscenizacją Teatru Cieni : „Opowieść o dzierzbie”- ekologiczny program edukacyjny dla dzieci i młodzieży uzupełniający Warszawski Program „Zima w Mieście 2014”
Mały Grant Biuro Edukacji m.st Warszawy umowa BE/B/V/2/9/1/U-34/9/2014MG z dnia 13 lutego 2014 kwota 5900 zł
Warsztaty odbywały się w placówkach dziennego pobytu na terenie m.st stołecznego Warszawy w okresie ferii zimowych i trwania akcji Zima w mieście 2014. W trakcie warsztatów dzieci poznawały gatunki ptaków chronionych naturalnych krajobrazów rolniczych, w tym zagrożone wyginięciem gatunki z Czerwonej Księgi Gatunków ginących Polski. Warsztat merytoryczny wzbogacono prezentacją multi-medialną i odsłuchiwaniem głosów ptaków. Następnie grupa warsztatowa tworzyła własne opowieści inspirowane zdobytymi informacjami.

2. IKEA sp. Z o.o. Janki. Projekt współpracy pt.: Chrońmy mazowieckie łąki”
Byliśmy beneficjentem projektu współpracy IKEA w Jankach. W ramach projektu współpracy pt „Chrońmy mazowieckie łąki” opracowaliśmy wzornik roślin chronionych mazowieckich łąk i przeprowadziliśmy czterokrotnie warsztaty dla rodziców z dziećmi na terenie sklepu IKEA w Jankach, przed wejściem do Smalandii. Wykonywaliśmy wspólnie mobile: dekoracje przestrzenne inspirowane formami i kolorami mazowieckich roślin chronionych z papieru. Dla uczestników przygotowaliśmy miejsce pracy złożone z przedmiotów ( stołów, krzeseł i mebli – komoda i stołek -dekorowanych we wzory dzikich roślin) oraz materiały plastyczne. Najpiękniejsze mobile były honorowane nagrodami, w postaci upominków od sklepu IKEA takimi jak zabawki, żarówki energooszczędne, konewki do podlewania roślin itp. Jeden warsztat został zrealizowany dla dzieci pracowników sklepu.

3. Warsztaty teatralno-przyrodnicze i spektakl szkolny “Wiosna nad Wisłą”, dotacja na działania lokalne Fundacji PKO Banku Polskiego S.A.
Projekt :Warsztaty teatralno-przyrodnicze i spektakl szkolny “Wiosna nad Wisłą” dotacja Fundacji PKO Banku Polskiego, ID 10004713 w bazie projektów lokalnych Fundacji PKOBP kwota 5000 zł
Cel projektu Edukacja ekologiczna i kulturalna
W projekcie wzięli udział uczniowie klas 4-6, ze szkoły podstawowej im. W.Jagiełły w Śladowie, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie: wspólnie wykonaliśmy dekorację i napisaliśmy scenariusz oraz opracowaliśmy dźwięk i narrację spektaklu. W czerwcu 2014 roku odbyły się dwa przedstawienia z udziałem społeczności lokalnej ( rodziców i opiekunów) w szkole w Śladowie. spektakl podczas pikniku ekologicznego gminy Brochów w dn. 14.czerwca 2014 oraz podczas Rodzinnego Rajdu Rowerowego starostwa powiatowego w Sochaczewie z udziałem ok. 1000 rowerzystów.w dn. 28 czerwca. Projekt odbył się pod patronatem wójta gminy Śladów i starosty sochaczewskiego. Tematem 30-minutowej inscenizacji było bogactwo przyrodnicze Doliny Środkowej Wisły.

4. Współpracowano z Urzędem Dzielnicy Targówek przy realizacji Dzielnicowego Programu Edukacji Ekologicznej oraz z Urzędem dzielnicy Bemowo przy realizacji obchodów Dnia Ziemi 2014

5. Kampania informacyjno-edukacyjna pt.: Segreguj śmieci!…Bo warto! Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Mazowsza.
Projekt Segreguj śmieci!…Bo warto! Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Mazowsza. Dotacja WFOSiGW w Warszawie 0115/14/EE/D z dnia 25.06.2014 roku kwota 24 366, 00 zł
Projekt otrzymał dotację w wysokości 80% kosztów i kwocie 24 366,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Była to kampania informacyjna w mediach ( radio i internet) oraz akcja informacyjno-edukacyjna dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów ( plakaty, scenariusze zajęć), nt nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi i konieczności selektywnej zbiórki odpadów. Dla celów kampanii wykonano nowe narzędzie edukacji ekologicznej w technologii internetowej Flash – grę NT postępowania z odpadami. Gra jest ogólnodostępna i promowana w sieci oraz w mediach. Gra -wyjaśnia mieszkańcom WRGO , pracownikom samorządów oraz nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych podstawowe zadania systemu: odzysku, recyklingu, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, kompostowania i składowania oraz zapoznaje z 30 najcenniejszymi surowcami wtórnymi w odpadach komunalnych, ich wartością surowcową i rynkową. WRGO zajmuje obszar 11 powiatów i 52 gmin województwa mazowieckiego, zamieszkały wg danych WPGO przez ok. 1 mln. mieszkańców. Projekt przygotowany dla jednego z sześciu obowiązujących regionów gospodarki odpadami na terenie województwa.

6. Koncepcja, organizacja i przeprowadzenie akcji ekologicznej pt.: I warszawskie warsztaty kompostowania pt Namieszaj w ogrodzie”, dla Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st Warszawy.
Projekt Namieszaj w Ogrodzie. I warszawskie warsztaty kompostowania, umowa CKS/B/X/3/3/U/733/14 z 25.10.2014 kwota dofinansowania 106 800 zł
Projekt składał się z następujących elementów:
Opracowanie scenariusza działań edukacyjnych
Realizacja działań edukacyjnych w dniach 25 i 26 października w godzinach 10.00-15.00 w każdej z 11 wskazanych przez Urząd miasta lokalizacji w Warszawie. Warsztaty prowadzone przez doświadczonych trenerów edukacji ekologicznej dla właścicieli ogródków przydomowych spotkały się z ogromną aprobatą. Mieszkańcy otrzymali wskazówki kompostowania oraz broszury edukacyjne na temat kompostowania odpadów zielonych.

2013

III edycja programu edukacyjnego Chlorofil dofinansowana przez WFOŚiGW – przyznano dotację na edukację ekologiczną i przeprowadzenie cyklu warsztatów pt „ Bogactwo Przyrody Mazowsza”, w ramach umowy nr 0105/13/EE/Dw Warszawie – dotacja WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 17 416,00, dn.22.05.2013. Zrealizowano pomoce dydaktyczne i przeszkolono 3000 dzieci w 11 powiatach woj. Mazowieckiego oraz na terenie m.st Warszawy. Z WFOŚiGW otrzymano dotację na realizację gry plenerowej podczas obchodów Dnia Ziemi na Polach Mokotowskich, pt „Zagraj o bratka od niedźwiadka” o materiałach i substancjach zawartych w WEEE.

Przeprowadzono kampanię edukacyjną pt Amelka nie śmieci – zagraj z Amelką w białe, zielone, brązowe” NT selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, przeprowadzona w szkołach i przedszkolach powiatu otwockiego we współpracy z firmą Amest sp. Z o. o, firmą prowadzącą wraz z samorządem lokalnym lokalne składowisko odpadów.

Amelka jest bohaterem – awatarem kampanii edukacyjnej dla dzieci szkół podstawowych i przedszkoli powiatu otwockiego. Występuje jako narrator w trzech różnych warsztatach ekologicznych: merytorycznym, artystycznym i sportowym, opowiadających o drodze śmieci do odzysku i recyklingu. Dzieci podczas warsztatów uczą się podstawowych pojęć związanych z gospodarka odpadami komunalnymi, a więc m.in. co to jest odzysk, recykling, składowanie, unieszkodliwianie odpadów, jak powinno wyglądać prawdziwe składowisko dla odpadów, co można, a czego nie powinno się składować na składowiskach odpadów komunalnych.

Zorganizowano i przeprowadzono I edycję Konkursu ekologicznego dla uczniów szkół podstawowych pt „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”. Konkurs w oparciu o innowacyjne narzędzie edukacyjne, grę Flash o nowoczesnych technologiach sortowania odpadów. Uczestnik musi pokonać pięć etapów gry i rozwiązać quizz, a także odpowiedzieć prawidłowo na pięć pytań otwartych. W konkursie wzięło udział 40 szkół podstawowych m.st Warszawy, publicznych i niepublicznych. Najlepszy zespół konkursowy pojechał na wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego w ramach nagrody głównej w konkursie.

Ponadto, pracownia Ekologii i Sztuki Chlorofil przeprowadziła trzy cykle warsztatów artystyczno-ekologicznych pt Zimowa, Wiosenna i Letnia Akademia Ekologii i Sztuki. W zajęciach w akademii rozwijających zdolności manualne, wiedzę ekologiczną oraz wyobraźnię i wrażliwość wzięło udział ok. 1500 dzieci. Program edukacyjny Akademii Ekologii i Sztuki obejmuje zagadnienia ochrony przyrody i ekologii chronionych gatunków fauny i flory w Polsce, wiedzę NT recyklingu, wiedze NT inspiracji przyrodą w kulturze i sztuce.

2012

W 2012 roku Fundacja otrzymała 5860,00 złotych darowizny finansowej oraz dotację w wysokości 24798,29 zł z dn. 27.06.2012na realizację projektu finansowanego ze środków publicznych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

2011

Otrzymaliśmy umowę dotacji 0271/12/EE/D z 19.10.2011 na zadanie z dziedziny edukacji ekologicznej Pt: Chlorofil – interdyscyplinarny program edukacyjny o rozszerzonej tematyce ochrony środowiska dla
dzieci szkół podstawowych – skierowany do uczniów szkół podstawowych i ich nauczycieli
oraz opiekunów” Chlorofil I, 2011 – dotacja WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 22 418, 70, z dn.19.10.2011