Chrońmy klimat. Pomoże nam w tym  zasada bliskości. Szukajmy rozwiązań dla codzienności w najbliższej okolicy. Paradoks w erze globalizacji? Nie, szansa na przyszłość.

W ten sposób możemy mieć swój udział w tworzeniu zrównoważonego świata – zgodnego z ideą zrównoważonego rozwoju, gdzie obowiązują proste zasady:

1.Oszczędność energii i promocja energii z odnawialnych źródeł, dywersyfikacja i decentralizacja.

2. Ochrona rodzimej różnorodności biologicznej

3. Oszczędność surowców pierwotnych

4. Racjonalna gospodarka odpadami i recykling

5. Ochrona zasobów wodnych i terenów podmokłych.