Polityka prywatności serwisu

Polityka prywatności serwisu www.chlorofil.com.pl

1. Informacje ogólne.

1. Operatorem Serwisu www.chlorofil.com.pl jest Fundacja Chlorofil

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w

następujący sposób:

a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b. Poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego

przez Operatora Serwisu.

3. Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa,

prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

4. W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetle przepisów o ochronie danych

osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu.

2. INFORMACJE W FORMULARZACH.

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres

IP)

3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej.

4. Jeżeli dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór danych osobowych, wówczas taki

zbiór jest rejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez

Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

5. Jeśli dane w formularzu umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, to osoba taka ma prawo do

wglądu, modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym

momencie. Możliwe jednak, że będzie to powodowało brak dostępu do niektórych funkcji

serwisu.

6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego

Formularza tzn. w celu realizacji edukacji ekologicznej.

Analytics

9. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową

Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy

pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

3. LOGI SERWERA.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie

serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w

celu zapewnienia jak najlepszej obsługi świadczonych usług edukacyjnych.

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą

podlegać:

a. czas nadejścia zapytania,

b. czas wysłania odpowiedzi,

c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w

przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

f. informacje o przeglądarce użytkownika,

g. Informacje o adresie IP.

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

5. UDOSTĘPNIENIE I POWIERZENIE PRZETWARZANIA DANYCH.

1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie

dozwolonych.

2. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym

organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.