Trzy filary działan Fundacji zgodne ze statutem to:

1.Edukacja na rzecz ochrony rodzimej bioróżnorodności – tutaj realizujemy warsztaty terenowe z ekspertami ochrony przyrody, monitorujemy wybrane gatunki fauny i flory Beskidu Niskiego, redagujemy i publikujemy przewodniki popularyzujące wiedzę na temat bogactwa naszej przyrody.

2. Edukacja ekologiczno-artystyczna. To nasz sztandarowy projekt Akademii Ekologii i Sztuki, którą prowadzimy od ponad 10 lat dla różnych grup wiekowych, także w formule wielopokoleniowej. To projekt, który czerpie swoje inspiracje z dwóch źródeł: ekologii i sztuki czy też sztuk plastycznych, które od zarania dziejów były i są zakorzenione w przyrodzie. To projekt, który uczy patrzenia i zauważania, tłumaczy obraz i tak jak w dawnych pracowniach mistrzów, w dialektyce ręki i oka, naśladujemy w kreatywny twórczy sposób linie i formy z natury, wykorzystując najróżniejsze techniki.

3. Edukacja na rzecz i na temat minimalizowania odpadów, ich odzysku i recyklingu, ale także o Gospodarce Obiegu Zamkniętego, zgodna z filozofią zero waste.

Jako organizacja pozarządowa bierzemy udział w imprezach i wydarzeniach ekologicznych. Organizujemy szkolenia i warsztaty dla dzieci, społeczności lokalnych oraz grup wielopokoleniowych w każdym wieku i w każdym miejscu.

Prezentacja działań Fundacji w skrócie ( język polski)

ENERGY GLOBE AWARD in ecological education for kids 2018

In 2017–2018 we developed a concept, carried out tests of and implemented a new ecological education application for smartphones and desktop computers, entitled “Electrorecycling League”. The application is provided for free by the Chlorofil Foundation in Google Play Store and Apple Store. The application received the prestigious international Energy Globe Award in 2018 in the category of ecological education of children and youth.

Przyznanie nagrody Energy Globe Award za aplikację edukacji ekologicznej Liga Elektrorecyklingu w 2018 roku.

On 12 May 2019, during the opening ceremony of Green Week in Warsaw, the Chlorofil Foundation, as a non-governmental organization, received from a European Union Commissioner a commemorative statuette for the organization of the 5th edition of the national ecological competition.

Karmenu Vella – Europejski komisarz ds. środowiska, oceanów i rybołówstwa i Agnieszka Oleszkiewicz – prezes Fundacji Chlorofil podczas Green Week w Warszawie w 2020 roku

On the occasion of the Earth Day 2017, we conducted an artistic action under the slogan “Our biome – our nature. Protection of biodiversity”, with the participation of approx. 1000 children, teachers and counsellors. The program of this action included lectures on subjects associated with the ecology as well as an exhibition of beautiful posters by Yann Arthus-Bertrand and screening of the film entitled: “Home”. During the happening we painted, together with children, large-format paintings on the subject of the protection of the terrestrial fauna, flora, avifauna and freshwater fish species occurring in the biomes of the temperate climate zone.

Od 9 lat co roku organizujemy Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny na temat selektywnej zbiórki, odzysku i recyklingu odpadów oraz ochrony zasobów naturalnych planety. 12 maja 2019 podczas uroczystości otwarcia Green Week w Warszawie, Fundacja Chlorofil jako organizacja pozarządowa otrzymała pamiątkową statuetkę za organizację V edycji ogólnopolskiego konkursu ekologicznego z rąk Komisarza Unii Europejskiej

W latach 2017-18 opracowaliśmy koncepcję , wykonaliśmy testy i wdrożyliśmy nową aplikację edukacji ekologicznej na smartfomy oraz urządzenia stacjonarne pt. Liga Elektrorecyklingu. Aplikacja jest dostępna bezpłatnie w sklepach Google Play oraz Apple Store Fundacji Chlorofil. Aplikacja otrzymała prestizowa międzynarodowaą nagrodę  Energy Globe Award w 2018 roku w kategorii edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.

Z okazji obchodów Światowego Dnia Ziemi 2017 Zrealizowaliśmy akcję artystyczną pod hasłem „Nasz biom – nasza natura. Ochrona Bioróżnorodności” z udziałem ok. 1000 dzieci, nauczycieli i opiekunów. W programie akcji miały miejsce prelekcje ekologiczne wraz z wystawą pięknych posterów Yanna Arthusa Bertrand i projekcją filmu pt.:  „Home”. Podczas happeningu namalowaliśmy wspólnie z dziećmi wielkoformatowe malowidła : ochrona fauny lądowej, flory, awifauny i gatunków ryb słodkowodnych występującej w biomach umiarkowanej strefy klimatycznej.

Od 10 lat prowadzimy projekt pt.: Akademia Ekologii i sztuki dla dzieci i dorosłych – są to cykle warsztatów artystyczno-ekologicznych. Na zajęciach rozwijamy zdolności manualne, wiedzę ekologiczną oraz wyobraźnię i wrażliwość na przyrodę. Wzięło już udział ok. 2000 dzieci. Program Akademii obejmuje zagadnienia ochrony przyrody i ekologii chronionych gatunków fauny i flory w Polsce, wiedzę na temat upcyklingu i recyklingu, wiedze nt inspiracji przyrodą w kulturze i sztuce, wiedzę na temat zmian klimatu i in..

Szefową zespołu Fundacji Chlorofil jest Agnieszka Oleszkiewicz

Agnieszka Oleszkiewicz Ukończyła Ecole des Arts Decoratifs w Strasbourgu ( dziś Haute école des arts du Rhin (HEAR) – Strasbourg)

“…Ekologia jest moją pasją, sztuki piękne niezbędne do życia. Od 2011 roku opowiadam dzieciom o świecie widzialnym i rzeczywistym podczas warsztatów ekologicznych pod wspólnym mianownikiem Akademia Ekologii i Sztuki. Podczas rozmaitych zajęć kreatywnych nie tylko uczymy się o przyrodzie, ale odkrywamy jej mądrość. Towarzyszy temu odsłanianie różnych tajemnic widzenia – artyści sztuk wizualnych znają się na nich. Wszystkie warsztaty uczą kreatywności, obserwacji, rozwijają zdolności manualne, a także korzystania z wielu materiałów i narzędzi artystycznych. Pozwalają dzieciom uwierzyć w siebie oraz pokonywać trudności. Zajęcia uczą je sprawności manualnej i zaradności. Rozbudzają ich wyobraźnię, uwrażliwiają i dają poczucie pewności we własne umiejętności. Uwalniają kreatywność…”

Tematem „Akademii Ekologii i Sztuki” zawsze jest przyroda i ekologia. Przyroda jest ważna. Jest niezbędna.

Sztuki plastyczne, Sztuka w ogóle, uczy umiaru. A umiar jest niezwykle ważny w życiu. Formę możemy ozdobić lub pozostawić ją bez naszego podpisu. Pusty jest tak samo ważny jak wypełniony kolorem. Czasem pusty dodatkowo rozbudza wyobraźnię. Brak, niedopowiedzenie, niedokończenie to bardzo ważne elementy języka sztuki, tak jak w życiu nie wszystko trzeba “mieć”.

Edukacja ekologiczna powinna być filarem współczesnych systemów edukacyjnych, by łączyć człowieka z naturą, tak jak kiedyś. Musimy czuć, że jesteśmy częścią wielkiej wspólnoty o podobnych wartościach.

„…Żyjemy w świecie cywilizacji obrazkowej…” – Enrico Fulchignoni

„ Sztuka powinna pozostać anonimowa w wielkim atelier przyrody” – Jean Arp

Katalog wybranych namalowanych przeze mnie obrazów: