Rozumiemy znaczenie i rolę społecznego monitoringu przyrody.

Dlatego w roku ubiegłym rozpoczęliśmy inwentaryzację zasobów przyrodniczych wokół siedziby naszej organizacji w Ropkach. Działania te będziemy kontynuować w tym i w kolejnych latach